KIDDE ESTONIA

Thank you for visiting our website.

Please be advised that, as of March 31st 2012, Kidde Eesti AS no longer operates in Estonia.

We are very happy to recommend a local company – Antifire Tuleohutuslahendused OU.

www.antifire.ee

We believe that you will continue to receive the same high-level service from Antifire Tuleohutuslahendused OU as you’ve come to expect from Kidde Eesti AS. This action will also ensure that all of our contractual obligations are met and that all warranty conditions are covered.

Also, we wish to advise you on the liquidation notice of Kidde Eesti AS (under liquidation) (http://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1&teade=4031009) according to which the creditors of Kidde Eesti AS (under liquidation) are required to file their claims within 4 months as of 09.04.2012 to Laki 11B, 12915 Tallinn, Estonia.

Should you wish to contact us directly, all queries should be directed to our parent company Kidde Sweden AB.

www.kidde.se
Aitäh, et külastate meie veebilehte.

Informeerime, et alates 31.03.2012 ei tegutse Kidde Eesti AS enam Eestis.

Meil on hea meel soovitada ühte kohalikku ettevõtet – Antifire Tuleohutuslahendused OÜ’d.

www.antifire.ee

Usume, et Antifire Tuleohutuslahendused OÜ võib teile teenuseid pakkuda sama professionaalsel tasemel kui neid on osutanud Kidde Eesti AS. See tagab kõigi seniste meie poolsete lepinguliste kohustuste ja garantiitingimuste täitmise.

Lisaks pöörame teie tähelepanu Kidde Eesti AS (likvideerimisel) likvideerimisteatele (http://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1&teade=4031009), mille kohaselt peavad Kidde Eesti AS (likvideerimisel) võlausaldajad esitama oma nõuded 4 kuu jooksul alates 09.04.2012 aadressile Laki 11B, 12915 Tallinn, Eesti.

Juhul, kui soovite võtta meiega otse ühendust, siis kõik pöördumised tuleks edastada meie emavõttele Kidde Sweden AB’le.

www.kidde.se